Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024–2026 metų strateginis veiklos planas 2024-01-11 16:44:13 568.34 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 16:44:13 454.67 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2024-01-11 16:44:13 246.07 KB
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2024-01-15 13:40:12 1.29 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 16:44:13 50.84 KB
2022–2024 metų strateginis veiklos planas 2024-01-11 16:44:13 831.52 KB
Korupcijos prevencijos programa ir planas 2020-2022 m. 2024-01-11 16:44:13 162.1 KB
2022 metų veiklos planas 2024-01-11 16:44:13 338.46 KB
2023–2024 metų mokinių tarybos veiklos planas 2024-01-11 16:44:13 37.68 KB
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-01-11 16:44:13 267.51 KB
Smurto ir priekabiavimo Šiaulių Dainų progimnazijoje prevencijos politika 2024-01-11 16:44:13 208.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų tvarkymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas 2024-01-11 16:44:14 801.93 KB
2023-2024 m. m. pedagogų susirinkimų tvarkaraštis LYDERYSTĖ-BEBDRADARBIAVIMAS-MOKYMASIS atskaitomybė 2024-01-11 16:44:14 57.89 KB
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2024-01-11 16:44:14 43.94 KB
PROFESINIO ORIENTAVIMO (UGDYMO KARJERAI) PLANAS 2023 – 2024 MOKSLO METAMS 2024-01-11 16:44:14 221.53 KB
Įsakymas dėl Šiaulių Dainų progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-03-13 14:46:25
ŠMM įsakymas DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-02-12 11:31:57
ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 46.78 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos grynųjų pinigų operacijų atlikimo taisyklės 82.42 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų inforormavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2024-05-09 21:59:45 85.17 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 85.37 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 46.3 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 186.35 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. birželio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 268.13 KB
2024 m. gegužės mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 499.67 KB
2024 m. balandžio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 631.76 KB
2024 m. kovo mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 1.06 MB
2024 m. vasario mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 763.19 KB
2024 m. sausio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 310.83 KB
2023 m. gruodžio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 357.74 KB
2023 m. lapkričio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 657.37 KB
2023 m. spalio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 701.31 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 383.67 KB
2023 m. birželio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 707.12 KB
2023 m. gegužės mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 534.94 KB
2023 m. balandžio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 1.21 MB
2023 m. kovo mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 1.53 MB
2023 m. vasario mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 560.48 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2022 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:05:34 634.81 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2021 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:35 262.54 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2020 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:26 205.67 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2019 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:14 647.24 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2018 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:07 331.24 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės veiklos ataskaita 2023 m. 2024-02-29 04:28:32 527.69 KB