Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-21 09:12:38 454.67 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-20 17:42:39 50.84 KB
2022–2024 metų strateginis veiklos planas 2023-09-20 17:42:39 831.52 KB
Korupcijos prevencijos programa ir planas 2020-2022 m. 2023-09-20 17:42:39 162.1 KB
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2023-09-20 17:42:39 1.4 MB
2022 metų veiklos planas 2023-09-20 17:42:39 338.46 KB
2023–2024 metų mokinių tarybos veiklos planas 2023-09-20 17:42:39 37.68 KB
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-20 17:42:39 267.51 KB
Smurto ir priekabiavimo Šiaulių Dainų progimnazijoje prevencijos politika 2023-09-20 17:42:39 208.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų tvarkymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas 2023-09-20 17:42:39 801.93 KB
2023-2024 m. m. pedagogų susirinkimų tvarkaraštis LYDERYSTĖ-BEBDRADARBIAVIMAS-MOKYMASIS atskaitomybė 2023-09-20 17:42:39 57.89 KB
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-20 17:42:39 43.94 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. rugsėjo mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 383.67 KB
2023 m. birželio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 707.12 KB
2023 m. gegužės mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 534.94 KB
2023 m. balandžio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 1.21 MB
2023 m. kovo mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 1.53 MB
2023 m. vasario mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 560.48 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2022 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:05:34 634.81 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2021 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:35 262.54 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2020 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:26 205.67 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2019 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:14 647.24 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2018 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:07 331.24 KB