Šiaulių Dainų progimnazijos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM)

  • Paskelbė : Kristina Juodeikienė
  • Paskelbta: 2023-12-21
  • Kategorija: Svarbu!
Šiaulių Dainų progimnazijos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM)


Kokybės vadybos sistema Šiaulių Dainų progimnazijoje pradėta diegti 2019–2020 mokslo metais. Šiaulių Dainų progimnazijos vidinės veiklos kokybės vadybos koncepcija, patvirtinta 2020 m. gegužės 26 d. Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-151, yra pirmasis visų suinteresuotų šalių parengtas kokybės vadybos sistemos dokumentas, apibrėžiantis kokybės vadybos kūrimo imperatyvus, principus, progimnazijos sampratą, filosofiją ir pagrindžiantis Vidinės veiklos kokybės vadybos koncepciją bei atskleidžiantis Vidinės veiklos įsivertinimo modelį.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490 patvirtintas „Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas“. 2023 m. kovo 28 d. Mokytojų tarybos posėdžio Nr. MT-2 nutarimu buvo nuspręsta pritarti Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymui.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ir kokybės stebėsenos lyderių komandos 2023 m. balandžio18 d. – gegužės 30 d. dalyvavo 60 val. trukmės Bendrojo vertinimo modelio (BVM) diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigoje pilotiniame išbandyme. Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė 2023 m. spalio mėn. buvo įtraukta į Kokybės vadybos sistemos diegimo koordinavimo grupę.

Nuo 2023–2024 mokslo metų Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė, siekdama atliepti visuotinės kokybės vadybos tikslus, savo veiklos kokybės vadybos sistemą grindžia Bendruoju vertinimo modeliu (BVM). Nuo tradicinės visuotinė kokybės vadyba skiriasi tuo, kad visa bendruomenė dalyvauja progimnazijos problemų nustatymo, silpnųjų vie­tų išaiškinimo, sprendimų priėmimo ir jų realizavimo procesuose. Taigi akcentuojama kiekvieno nario lyderystė. Lyderis – tai kūrybingas žmogus, galintis prisiimti atsakomybę už savo mokyklos gyvenimo keitimąsi, mokymą ir mokymąsi (Blandford, Jackson, 2010).

Vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-24 įsakymu Nr. A-490, Rekomendacijomis dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, patvirtintomis 2023-08-29, ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų kokybės vadybos sistemos, paremtos bendruoju vertinimo modeliu, įgyvendinimo tvarkos 10.2 punktu, 2023 m. gruodžio 11 d. progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-285 Kristina Kondrotienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, paskirta atsakinga už veiklos kokybės įsivertinimo procedūrų koordinavimą, veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano įgyvendinimą, viešinimą ir komunikaciją su išoriniais ir vidiniais suinteresuotais asmenims bei sudaryta Veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

1. Daiva Ūsaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;

2. Albina Eitutienė, veiklos kokybės įsivertinimo pedagogų-lyderių komandos narė;

3. Vilma Jasevičienė, veiklos kokybės įsivertinimo pedagogų-lyderių komandos narė;

4. Audronė Jonaitienė, veiklos kokybės įsivertinimo pedagogų-lyderių komandos narė;

5. Vilma Matuzevičienė, veiklos kokybės įsivertinimo pedagogų-lyderių komandos narė;

6. Akvilė Pigulevičienė, veiklos kokybės įsivertinimo pedagogų-lyderių komandos narė;

7. Irena Povilauskienė, veiklos kokybės įsivertinimo pedagogų-lyderių komandos narė;

8. Jolita Kaupienė, veiklos kokybės įsivertinimo pedagogų-lyderių komandos narė;

9. Rita Rinkūnaitė, veiklos kokybės įsivertinimo pedagogų-lyderių komandos narė.

Vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, 2024 m. kovo mėn.  atliktas 2023 m.  Šiaulių Dainų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas,  parengtas veiklos tobulinimo planas.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas