Ugdymo organizavimas

Mokslo metai prasideda:

2023 m. rugsėjo 1 d., pabaiga –  2024 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1-8 klasėms I pusmetis: nuo 2023-09-01 iki 2024-01-31

1-4 klasėms II pusmetis: nuo 2024-02-01 iki 2024-06-07

5-8 klasėms II pusmetis: nuo 2024-02-01 iki 2024-06-19

Ugdymo proceso trukmė:

PUG, 1-4 klasių mokiniams – 35 savaitės;

5-8 klasių mokiniams – 37 savaitės.

Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.
 
Vasaros atostogos 1–4 klasių mokiniams nuo 2023-06-10 iki 2024-08-31

Vasaros atostogos 5–8 klasių mokiniams nuo 2023-06-20 iki 2024-08-31

Daugiau informacijos

Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2023-11-09 15:45:32 1.42 MB
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2023–2024 mokslo metų Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.05 – 15.50