Specialusis pedagogas

Specialiųjų pedagogių teikiamų paslaugų tikslas – didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, siekiant vaikų asmeninės pažangos.

Specialiosiomis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Laima Tomėnienė Specialioji pedagogė

Ekspertė
322 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis valandos

Nekontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

9.50 – 12.50

8.00 – 9.50

12.50 – 16.00

Pietaujama darbo metu

Antradienis

8.00 – 12.00

7.30 – 8.00

12.00 – 16.00

Pietaujama darbo metu

Trečiadienis

8.00 – 13.00

7.30 – 8.00

13.00 – 15.00

Pietaujama darbo metu

Ketvirtadienis

8.00 – 11.00

7.30 – 8.00

11.00 – 14.00

Pietaujama darbo metu
Penktadienis 8.00 – 10.00

7.30 – 8.00

10.00 – 12.00

Pietaujama darbo metu

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Asta Ripinskienė Specialioji pedagogė

Vyresnioji mokytoja
307 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 12.50

 

12.50 – 15.50

Pietaujama darbo metu

Antradienis

8.55 – 9.40

10.55 – 13.10

8.00 – 8.55

9.40 – 10.55

13.10 – 15.15

Pietaujama darbo metu

Trečiadienis

8.00 – 13.00

 

13.00 – 14.50

Pietaujama darbo metu

Ketvirtadienis

8.55 – 11.50

13.10 – 13.55

8.00 – 8.55

11.50 – 13.10

13.55 – 14.40
Pietaujama darbo metu
Penktadienis

8.55 – 9.40

10.55 – 11.40

8.00 – 8.55

9.40 – 10.55

11.40 – 12.25

Pietaujama darbo metu

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Aurelija Juozapaitienė Specialioji pedagogė

116 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

9.50-11.50

12.50-14.50

8.50-9.50

11.50-12.50

14.50-17.50

Pietaujama darbo metu

Antradienis

8.40-9.40

10.40-11.40

12.40-13.40

9.40-10.40

11.40-12.40

13.40-16.40

Pietaujama darbo metu

Trečiadienis

8.50-11.50

12.50-14.50

11.50-12.50

14.50-17.50

Pietaujama darbo metu

Ketvirtadienis

8.50-11.50

12.50-14.50

11.50-12.50

14.50-16.50

Pietaujama darbo metu
Penktadienis

8.40-14.10

14.10-18.35

Pietaujama darbo metu

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

Specialiosios pedagogės funkcijos

 • Atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą.
 • Nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį.
 • Teikia individualią, pogrupinę, grupinę bei konsultacinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinant ugdymo turinį.
 • Lavina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Teikia pagalbą mokytojams, rengiant ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba.
 • Teikia pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
 • Teikia individualias konsultacijas ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymosi klausimais.
 • Bendradarbiauja su Šiaulių m. PPT ir kitų ugdymo įstaigų pagalbos mokiniui specialistais. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45