Logopedas

Logopedėmis progimnazijoje dirba

Elena Šmigelskienė Vyresnioji logopedė

221 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

13.00 – 16.00

10.00 – 13.00

Pietaujama darbo metu

Antradienis

10.50 – 11.50
13.00 – 16.00
11.50 – 13.00
16.00 – 16.50
Pietaujama darbo metu

Trečiadienis

10.50 – 11.50
13.00 – 16.00
11.50 – 13.00
16.00 – 16.50
Pietaujama darbo metu

Ketvirtadienis

10.50 – 11.50
13.00 – 16.00
11.50 – 13.00
16.00 – 16.50
Pietaujama darbo metu
Penktadienis 12.00 – 15.00

10.00 – 12.00
15.00 – 16.00

Pietaujama darbo metu

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Aurelija Juozapaitienė Logopedė

221 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

8.40 – 9.55
10.55 – 11.40
13.10 – 14.10
(3 val.)

9.55 – 10.55
11.40 – 13.10
14.10 – 14.40
(3 val.)

Pietaujama darbo metu

Antradienis

9.50 – 14.50
(5 val.)

8.50 – 9.50
(1 val.)
Pietaujama darbo metu

Trečiadienis

8.55 – 13.55
(5 val.)

13.55 – 14.55
(1 val.)

Pietaujama darbo metu

Ketvirtadienis

8.40 – 9.55
10.55 – 11.40
13.10 – 14.10
(3 val.)
9.55 – 10.55
11.40 – 13.10
14.10 – 14.40
(3 val.)
Pietaujama darbo metu
Penktadienis 10.40 – 11.40
13.10 – 14.10
(2 val.)

8.40 – 10.40
11.40 – 13.10
14.10 – 14.40
(4 val.)

Pietaujama darbo metu

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Logopedės funkcijos

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei jų priežastis.
 • Numato priemones sutrikimų įveikimui ir jas įgyvendina.
 • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, tėvais, specialiaisiais ir socialiniais pedagogais, psichologu.
 • Konsultuoja sudarant individualias programas.
 • Kaupia medžiagą apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).
 • Tvarko ir pildo dokumentus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.05 – 15.50