Nuotolinis praktikumas „Patrauklaus ugdymo(si) proceso kūrimas naudojant skaitmeninius įrankius“

2022 m. gegužės 19 d. Dainų progimnazijoje organizuotas baigiamasis tarptautinio „Erasmus+“ KA1 projekto „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkmingai dirbanti mokykla“ renginys – nuotolinis praktikumas „Patrauklaus ugdymo(si) proceso kūrimas naudojant skaitmeninius įrankius“. Šiuo projektu buvo siekiama tobulinti ugdymo(si) proceso organizavimą, kuriant personalizuotą mokymo(si) aplinką, užtikrinant kiekvieno progimnazijos bendruomenės nario asmenybės ūgtį. Projektas truko 3 metus. Mobilumų metu mokymosi tikslais Italijoje, Maltoje, Ispanijoje ir Kroatijoje sukaupta patirtimi su daugiau nei 100 pedagogų iš skirtingų Lietuvos vietovių pasidalino projekto dalyvės – progimnazijos direktorė A. Vaičiūnienė, anglų kalbos mokytojos metodininkės J. Valionienė, K. Bliūdžiuvienė, A. Ramanauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė I. Kazymirkienė, matematikos mokytojos metodininkės E. Janušienė ir A. Eitutienė bei istorijos mokytoja metodininkė R. Gedminienė. Pristatyti projekto vykdymo rezultatai, skaitmeniniai įrankiai, erdvės ir aplinkos, motyvuojančios, įtraukiančios mokinius į aktyvų mokymąsi, atskleidžiančios kūrybiškumą, skatinančios prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus. Renginio metu pedagogai praktiškai išbandė metodus ir būdus, skatinančius sėkmingą mokymą garantuojantį personalizuotą ugdymą.

Šis leidinys (kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas