Logopedas

Logopedėmis progimnazijoje dirba

Elena Šmigelskienė Vyresnioji logopedė

221 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

10.50 – 11.50
13.00 – 16.00
11.50 – 13.00
16.00 – 16.50
Pietaujama darbo metu

Antradienis

13.00 – 16.00 10.00 – 13.00
16.00 – 17.00
Pietaujama darbo metu

Trečiadienis

13.00 – 16.00 11.50 – 13.00
16.00 – 16.50
Pietaujama darbo metu

Ketvirtadienis

10.50 – 11.50
13.00 – 16.00
10.00 – 13.00
16.00 – 16.50
Pietaujama darbo metu
Penktadienis 12.00 – 15.00

9.00 – 12.00

Pietaujama darbo metu

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Aurelija Juozapaitienė Logopedė

116 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

9.50-11.50

12.50-14.50

8.50-9.50

11.50-12.50

14.50-17.50

Pietaujama darbo metu

Antradienis

8.40-9.40

10.40-11.40

12.40-13.40

9.40-10.40

11.40-12.40

13.40-16.40

Pietaujama darbo metu

Trečiadienis

8.50-11.50

12.50-14.50

11.50-12.50

14.50-17.50

Pietaujama darbo metu

Ketvirtadienis

8.50-11.50

12.50-14.50

11.50-12.50

14.50-16.50

Pietaujama darbo metu
Penktadienis

8.40-14.10

14.10-18.35

Pietaujama darbo metu

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Logopedės funkcijos

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei jų priežastis.
 • Numato priemones sutrikimų įveikimui ir jas įgyvendina.
 • Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, tėvais, specialiaisiais ir socialiniais pedagogais, psichologu.
 • Konsultuoja sudarant individualias programas.
 • Kaupia medžiagą apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).
 • Tvarko ir pildo dokumentus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.