Ugdymo organizavimas

Mokslo metai prasideda:

2023 m. rugsėjo 1 d., pabaiga –  2024 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1-8 klasėms I pusmetis: nuo 2023-09-01 iki 2024-01-31

1-4 klasėms II pusmetis: nuo 2024-02-01 iki 2024-06-07

5-8 klasėms II pusmetis: nuo 2024-02-01 iki 2024-06-19

Ugdymo proceso trukmė:

PUG, 1-4 klasių mokiniams – 35 savaitės;

5-8 klasių mokiniams – 37 savaitės.

Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.
 
Vasaros atostogos 1–4 klasių mokiniams nuo 2023-06-10 iki 2024-08-31

Vasaros atostogos 5–8 klasių mokiniams nuo 2023-06-20 iki 2024-08-31

Daugiau informacijos

Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
ĮSAKYMAS DĖL 2023–2024 IR 2024–2025 MOKSLO METŲ MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS, NEPASIEKUSIEMS PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGMENS DALYVAUJANT PASIEKIMŲ PATIKRINIMUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2023-12-10 20:16:24 146.38 KB
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2023-12-10 20:16:24
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2024-01-15 13:40:12 1.29 MB
2023–2024 mokslo metų Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas 2023-12-10 20:16:25

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45