Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe progimnazijoje dirba

Aušra Varneckienė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 13.10

13.55 – 16.45

Pietaujama darbo metu

Antradienis

8.00 – 14.05

14.50– 16.45

Pietaujama darbo metu

Trečiadienis

8.45 – 10.55

11.40 – 12.05

13.55 – 15.10

15.10-17.10  Pietaujama darbo metu

Ketvirtadienis

8.45 – 9.50

10.35 – 12.10

12.10 – 15.05 Pietaujama darbo metu
Penktadienis  

8.00 – 16.00

Pietaujama darbo metu

Kontaktai Telefonas +370 41 55 27 51

El. paštas Rašyti

Psichologės funkcijos

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45