Socialinis pedagogas

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Viktorija Stumbrienė Socialinė pedagogė

Kuruoja PUG, 1-2 klasių mokinius
313 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis valandos

Nekontaktinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

9.00 – 13.30

8.00 – 9.00
13.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

9.00 – 13.30 8.00 – 9.00
13.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

9.00 – 13.30 8.00 – 9.00
13.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

9.00 – 13.30 8.00 – 9.00
13.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 9.00 – 13.30 8.00 – 9.00
13.30 – 14.30
12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 41 55 27 51

El. paštas Rašyti

Jūratė Pocienė Socialinė pedagogė

Kuruoja 3-5 klasių mokinius
113 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos

Nekontatinės valandos

Pietūs

Pirmadienis

9.00 – 13.30

8.00 – 9.00
13.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

9.00 – 13.30

8.00 – 9.00
13.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

9.00 – 13.30

8.00 – 9.00
13.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

9.00 – 13.30

8.00 – 9.00
13.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 9.00 – 13.30

8.00 – 9.00
13.30 – 14.30

12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 41 55 27 51

 Socialinio pedagogo funkcijos

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais).
 • Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinės pedagoginės pagalbos klausimais.
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas.
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje.
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti.
 • Tvvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus).
 • Informuoja progimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais).

Visada esi laukiamas ir drąsiai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei:

 • turi problemų bendraujant su bendraamžiais ar mokytojais;
 • patyrei ar patiri patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • jautiesi vienišas, atstumtas ir nesuprastas, nori išsikalbėti;
 • sunku priprasti ir mokytis naujoje mokykloje;
 • nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų;
 • kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai išsikalbėti;
 • turi įvairių pasiūlymų dėl socialinių ir prevencinių akcijų.

Informacija

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.