Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sąrašas 2022–2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

1. Kasparas Kauneckas 8a kl. 

Pirmininkas

2. Viltė Jakubėnaitė 8b kl.

Sekretorė

3.

Andrėja Kovaitė  

8a kl.

Narė

4.

Kotryna Markovaitė

8b kl. 

Narė

5. Atėnė Neimantaitė 8a kl.

Narė

6. Gabrielė Pažarauskaitė   7b kl.

Narė

7. Ieva Karakaitė 7b kl.

Narė

8. Matas Ercus 7e kl.

Narys

9. Miglė Jasmantė 5b kl.

Narė

10. Augustė Rinkevičiūtė 5c kl. 

Narė

11. Emilija Adomaitytė

7e kl.

Narė

12.

Dovydas Nevulis

7d kl.

Narys

13.

Kira Tunikaitė

5c kl. Narė

Mokinių tarybos funkcijos

Progimnazijoje nuolat veikia progimnazijos mokinių savivaldos institucija – mokinių taryba. Jos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato direktorius. Mokinių savivaldos institucijos nariai yra 5–8 klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių savivaldos institucijai vadovauja jos narių konferencijoje išrinktas pirmininkas. Mokinių savivaldos institucija inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančiusdokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į progimnazijos tarybą.

Dokumentai

Mokinių tarybos iniciatyvos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki VASAROS ATOSTOGŲ liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.