Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sąrašas 2023–2024 m. m.

Eil. Nr. 

Vardas, pavardė 

Atstovaujama klasė 

Pareigos 

1. 

Gabrielė Pažarauskaitė   

8b kl. 

Narė 

2. 

Ieva Karakaitė 

8b kl. 

Narė 

3. 

Matas Ercus 

8e kl. 

Narys 

4. 

Augustė Rinkevičiūtė 

6c kl.  

Narė 

5. 

Emilija Adomaitytė 

8e kl. 

Narė 

6. 

Dovydas Nevulis 

8d kl. 

Narys 

7. 

Kira Tunikaitė 

6c kl. 

Narė 

8. Pranas Klovas 5b kl. Narys 
9. Hubertas Bukantis 5c kl. Narys
10. Benas Vasiliauskas 6a kl. Narys
11. Smiltė Galvelytė 6a kl. Narė 
12. Aistė Liekytė 8e kl. Narė 

Mokinių tarybos funkcijos

Progimnazijoje nuolat veikia progimnazijos mokinių savivaldos institucija – mokinių taryba. Jos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato direktorius. Mokinių savivaldos institucijos nariai yra 5–8 klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių savivaldos institucijai vadovauja jos narių konferencijoje išrinktas pirmininkas. Mokinių savivaldos institucija inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančiusdokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į progimnazijos tarybą.

Dokumentai

Mokinių tarybos iniciatyvos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!