RESPUBLIKINĖ UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „Į KOMPETENCIJAS ORIENTUOTO UGDYMO RAIŠKA UŽSIENIO KALBŲ PAMOKOSE“

  • Paskelbta: 2022-12-06
  • Kategorija: Renginiai

Gruodžio 1 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko jau tradicine tapusi respublikinė užsienio kalbų mokytojų nuotolinė metodinė-praktinė konferencija „Į kompetencijas orientuoto ugdymo raiška užsienio kalbų pamokose“.

Šiltais sveikinimo žodžiais dalyvius pasitiko progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė. Trumpas filmukas apie mokyklą virtualiai nukėlė į pažintį su mokinių kompetencijų ugdymo praktika įvairiose Dainų progimnazijos veiklose.

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė ir savo įžvalgomis apie kompetencijomis grįstą ugdymą dalinosi Asta Vaičiūnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos edukologijos mokslo krypties doktorantė, bei Vitalija Kliaščiūtė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Asta Vaičiūnienė pranešime „Kompetencijomis grįstas ugdymas(is) vertinimo ir įsivertinimo kontekste: misija įmanoma?“ aptarė pamokose ugdomas kompetencijas, savivaldų mokinio mokymąsi. Pranešime lektorė įvardino įsivertinimo edukacinės vertės idealą – mokytojas ir mokinys, besidalinantys atsakomybe už rezultatą. Pranešime akcentuota vertinimo ir įsivertinimo edukacinė vertė, etapai, juos lemiantys veiksniai bei sąlygos. Idealu, kai ugdytojas suvokia, jog vertinimas ir įsivertinimas gali būti sinergija, vedanti mokymosi patirčių įprasminimo link.

Vitalija Kliaščiūtė pranešime „Tiriamųjų darbų organizavimas, integruojant bendrąsias kompetencijas užsienio kalbų mokyme“ supažindino su tarptautinio bakalaureato programa, skirta 16-19 metų jaunuoliams. Mokytoja pristatė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje taikomą profilių sistemą, tiriamųjų darbų vertinimo kriterijus, įvairių kompetencijų ugdymo galimybes juose. 

Konferencijos organizatoriai – Šiaulių Dainų progimnazijos užsienio kalbų mokytojos bei Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras – džiaugiasi aktyviu šalies mokytojų susidomėjimu ir įsitraukimu dalinantis patirtimi. 14 pedagogų iš 10 respublikos mokyklų supažindino klausytojus su ,,iSL Collektive" įrankiu bei skaitmeninių aplikacijų "Voscreen", "More than a story" taikymo galimybėmis įtraukiant kiekvieną mokinį į pamokoje vykstančius procesus. Pranešėjai aptarė nuotolinio sinchroninio ir asinchroninio mokymo metodiką, atliktus tyrimus, aktualius mokomosios medžiagos pateikimo būdus, kiekvieno mokinio pažangos fiksavimo galimybes, projektinės veiklos įtaką mokymuisi, akcentavo visų kompetencijų ugdymo galimybes užsienio kalbų pamokose, tarpdalykinę integraciją.

Autorius:
Sandra Bartkuvienė, Auksė Kravčenkienė

Nuotraukos:
Sandra Bartkuvienė, Auksė Kravčenkienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas