Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi su šalies pedagogais

  • Paskelbta: 2023-04-13
  • Kategorija: Renginiai

2023 m. balandžio 12 d. mūsų progimnazijoje stažavosi Klaipėdos rajono Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos pedagogai. Susitikimo metu buvo nagrinėjama šiuolaikinei ugdymo įstaigai aktuali tema – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) organizavimas mokykloje įtraukiojo ugdymo kontekste.

Renginio pradžioje visus svečius muzikiniu kūriniu pasveikino Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių grupė ,,Šaukštai po pietų“ (vadovas – muzikos mokytojas Mantas Babrauskas) ir progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė, kuri kartu su specialiąja pedagoge Laima Tomėniene moderavo renginio veiklas.

Susitikimo metu Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė, pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Laima Zeringienė, progimnazijos specialiosios pedagogės ir pradinio ugdymo bei dalykų mokytojai dalijosi gerąja įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo Šiaulių Dainų progimnazijoje patirtimi. Visi renginio metu pristatyti pranešimai informatyvūs, įvairūs turiniu, pateikta daug vertingų praktinių įžvalgų, patarimų. Seminaro ir patyriminių edukacinių veiklų metu buvo tobulinamos mokytojų darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijos. Mūsų progimnazijos mokytojų pranešimuose buvo kalbama, kaip praktiškai pritaikyti ugdymo programų turinį bei užduotis mokiniams, atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymosi poreikius, parinkti tinkamas specialiąsias mokymo priemones, kompiuterines programas ir ugdymo(si) metodus, susikurti vertinimo ir mokinių įsivertinimo, individualios pažangos stebėsenos sistemas. Kartu su stažuotės dalyviais buvo diskutuojama apie veiklos refleksijos, bendradarbiavimo tarp mokytojo, švietimo pagalbos specialistų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir jų tėvų svarbą sistemoje ,,vaikas, šeima, mokykla“.

Dėkojame Šiaulių Dainų progimnazijos administracijai, mokinių grupei ,,Šaukštai po pietų“ ir renginyje dalyvavusiems pedagogams už bendrystę ir dalijimąsi gerąja patirtimi.

Autorius:
Laima Tomėnienė

Nuotraukos:
Laima Tomėnienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas