Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Pamoka be sienų“

  • Paskelbta: 2022-12-22
  • Kategorija: Renginiai

2022 m. gruodžio 19 d. Šiaulių Dainų progimnazija, bendradarbiaudama su Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos bendruomene, organizavo respublikinę nuotolinę mokslinę-praktinę konferenciją „Pamoka be sienų“. Konferencijoje dalyvavo virš 250 dalyvių ‒ pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, mokslininkų, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pedagoginių studijų programų studentų, socialinių partnerių, besidominančių šiuolaikinės pamokos organizavimo galimybių, veiksmingų mokymosi aplinkų kūrimo, mokymosi bendradarbiaujant organizavimo, švietimo pagalbos sėkmingo taikymo ugdymo procese moksline ir praktine analize įtraukiojo ugdymo kontekste.

Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto direktorė, profesorė dr. Daiva Malinauskienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto direktorė, docentė dr. Lina Garšvienė bei Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos edukologijos mokslų krypties doktorantė Asta Vaičiūnienė.

Konferencijos metu pristatyti 37 pranešimai: plenariniame posėdyje skaityti 6 pranešimai, o darbo grupėse – 31 pranešimas. Plenarinio posėdžio veiklą moderavo progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Stonė ir specialioji pedagogė ekspertė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė dr. Laima Tomėnienė, grupių veiklą - pradinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Stonė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos lektorė Irena Kazymirkienė, Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė dr. Laima Tomėnienė bei Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos asistentė dr. Rita Kantanavičiūtė-Petružė.

Renginio metu Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokslininkai ir studentai, Šiaulių Dainų progimnazijos ir kitų Lietuvos ugdymo įstaigų pedagogai praktikai kalbėjo apie atnaujintų Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimą, studijų be sienų patirtis organizuojant Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos studentų studijų procesą, būsimųjų pedagogų socialinių sąveikų kūrimo svarbą, formuojamojo vertinimo ir mokinių mokymosi pasiekimų, pažangos įsivertinimą pamokoje peržengus tradicines klasės ribas, kompetencijomis grįsto ugdymo raišką pamokoje taikant įvairias ugdymo(si) strategijas, metodus bei projektinę veiklą, vaikų savarankiško skaitymo tendencijas ir motyvacijos skatinimą ne tik lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, bet ir visame ugdymo procese, integruotos veiklos bei patyriminių idėjų įgyvendinimą netradicinėse erdvėse, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų bendradarbiavimą organizuojant pamokas.

Džiugu, kad apie pozityvaus elgesio palaikymo strategijas, mokinio ir mokytojo asmenybės kūrybinį tobulėjimą, iniciatyvumą, bendradarbiavimą kitose erdvėse, mokinių vertybinę transformaciją ugdymo karjerai veiklose, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais reikšmingumą mokinių (ir ypač specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų) ugdyme kalbėjo ne tik pedagogai, bet ir socialiniai partneriai – UAB ,,Laurema“ vadovė Jūratė Kasperavičienė bei administracijos vadovė Raminta Pranskūnienė.

Konferencijoje aktyviai dalyvavo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Specialiosios pedagogikos ir logopedijos bakalauro studijų programos studentai ir Specialiosios pedagogikos studijų modulio klausytojai, kurie dalijosi švietimo pagalbos sėkmingo teikimo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo procese, IKT taikymo matematikos pamokose patirtimi.

Autorius:
Laima Tomėnienė

Nuotraukos:
Laima Tomėnienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas