KA1 projekto „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkmingai dirbanti mokykla“ dalyvės pasidalino savo įgyta patirtimi

Beveik 130 mokytojų iš įvairių Lietuvos, Lenkijos, Turkijos bei Jungtinės Karalystės mokyklų 2021 gruodžio 2 d. dalinosi savo patirtimi nuotolinėje tarptautinėje mokytojų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Efektyvus ir kūrybiškas STEAM integravimas užsienio kalbų pamokose“, kurią organizavo Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojų komanda. Sveikindama konferencijos dalyvius, Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pabrėžė STEAM švietimo naudą ir aptariamos temos aktualumą bei pasidžiaugė konferencijos dalyvių gausa.

Konferencijos pranešėjai akcentavo, kad ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į šių dienų ugdymo proceso poreikius – ugdyti kritiškai mąstančius vaikus, gebančius priimti sprendimus, mokančius veikti kūrybiškai, skatinant dalyvauti eksperimentuose ir patyriminėje veikloje. Mokytojai šiandien stengiasi būti inovatyvūs ir dinamiški, pamokos turinį pateikia naudojant įvairius skaitmeninius įrankius ir platformas, stengiasi mokinius sudominti ir motyvuoti juos siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų. Pranešimuose atsispindėjo ryškiai vyraujanti tarpdalykinė integracija bei STEAM veiklos. Pamokos organizuojamos įvairiose ugdymo aplinkose ( muziejuose, dailės galerijose, išmaniosiose mokyklose, dirbtuvėse, gamtoje), aktyviai dalyvaujama įvairiuose tarptautiniuose projektuose taip gerinant mokymosi rezultatus, pasitinkant mokinį su kritinėmis žiniomis bei darant įtaką aukštesniesiems mąstymo ir gilaus supratimo gebėjimams. Mes – mokytojai esame mokymo patirties dizaineriai, o klasė nėra tik vieta, klasė yra patirtis.

Savo patirtimi pasidalino ir „Erasmus+“ KA projekto dalyvės – anglų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Valionienė parengė ir pristatė pranešimą „Erasmus+“ KA1 projekto „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkmingai dirbanti mokykla“ patirtys ugdomojoje veikloje“, istorijos mokytoja metodininkė Ramūnė Gedminienė pristatė pranešimą „Mokinių mokymosi laboratorija“, matematikos mokytoja metodininkė Albina Eitutienė parengė ir skaitė pranešimą „Kūrybiškumo ugdymas integruojant gamtos mokslų, matematikos ir anglų kalbos dalykus“.

Šis leidinys (kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas