Džiaugiamės bendradarbiavimu su naujais draugais

Daugiau nei šimtas mokytojų iš įvairių Lietuvos ir Latvijos mokyklų lapkričio 24 d. susirinko į Dainų progimnazijos mokytojų organizuojamą nuotolinę tarptautinę mokytojų metodinę – praktinę konferenciją „Sėkmės aspektai patyriminiame ugdyme“. Sveikindama susirinkusius progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pasidžiaugė visais konferencijos dalyviais, atkreipdama dėmesį į temos aktualumą šiandien ir ateityje. Tai rodo ir pranešėjų gausa (4 pranešimai plenariniame posėdyje ir 24 pranešimai darbo grupėse). Pristačius trumpą filmuką apie mokinių gyvenimą mokykloje, kas nauja ir kokios veiklos yra organizuojamos mokykloje panaudojant kokybės krepšelio lėšas, apie STEAM įgyvendimą mūsų mokykloje pranešėjai pasidalino savo įžvalgomis, patirtimi ir galimybėmis.

Darbo grupėse Lietuvos ir Latvijos mokytojai pristatė sėkmingų STEAM veiklų pavyzdžius įvairių dalykų pamokose, apžvelgė įtraukiojo ugdymo derinimo su informacinėmis technologijomis galimybes, išryškino praktinės veiklos pamokose ir neformaliajame ugdyme naudą, sėkmes bei ugdymo metodų integralumą patyriminių idėjų įgyvendinime. Mokytojai dalinosi efektyviais mokinio individualios pažangos matavimo įrankių taikymo pavyzdžiais, jų taikymo galimybėmis organizuojant patyriminį ugdymą(si). Pranešimuose išryškėjo tarpdalykinio turinio sąsajos hibridiniame ugdyme.

Šioje konferencijoje pranešimus parengė ir pristatė „Erasmus+“ KA1 projekto dalyvės: istorijos mokytoja metodininkė Ramūnė Gedminienė – „Matematikos ir istorijos integracija: kelionė laiku“, matematikos mokytoja metodininkė Albina Eitutienė – „Tyrinėjimu pagrįstas įtraukusis mokymas(is), taikant „Noriu. Žinau. Pritaikau“ modelį“. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad konferencijoje dalyvavo ir Maltoje vykusių mobilumų metu susirasti bendradarbiavimo partneriai – mokytojos iš Latvijos Daugpilio vidurinės mokyklos.

Šis leidinys (kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas