Dalijamės Italijoje įgyta patirtimi

Lapkričio 6 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Mokinių saviraiškos ugdymas siekiant asmeninės pažangos“. Pasidalyti patirtimi susirinko apie 80 mokytojų iš visos Lietuvos: Kauno, Plungės, Panevėžio, Šakių, Raseinių, Telšių, Šilutės ir Šiaulių miesto mokyklų. Konferencijoje buvo nagrinėjamos tokios aktualios šiandienos mokyklai temos, kaip vertinimo ir įsivertinimo strategijos pamokoje, IKT naujovių ir išteklių taikymas, saviraiškus mokinių dalyvavimas ugdymo procese. Tardama sveikinimo žodį, progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė džiaugėsi gausiu konferencijos dalyvių būriu ir pabrėžė, kad šiuolaikinis ugdymas yra perkeliamas iš mokyklos suolo.

Konferencijos dalyviai taip pat kalbėjo apie virtualių mokymosi aplinkų, IKT įrankių panaudojimą ugdymo procese, buvo pateikti patyriminės, projektinės ir integruotos veiklos pavyzdžiai, skatinantys mokinių saviraiškos galimybes ir kūrybiškumą pamokoje. Šiuolaikinės informacijos ir komunikacijos technologijos suteikia daug galimybių įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, skatina mokinius dirbti, padeda patikrinti ir objektyviai įvertinti mokinių žinias bei įgūdžius, suteikia galimybę integruoti įvairius dalykus. Taikyti IKT ugdymo procese skatina šiuolaikinės visuomenės poreikiai, augantis mokslo ir kultūros lygis, besiplečiantis žinių ir informacijos kiekis, siekis sudominti mokinius, efektyvinti ugdymą, mokinių motyvacijos skatinimas. Italijoje vykusių mobilumų patirtimi pasidalino bei „Erasmus+“ KA1 projektą konferencijoje pristatė projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Jūratė Valionienė.

Šis leidinys (kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas