Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų stažuotė Šiaulių Dainų progimnazijoje

  • Paskelbta: 2023-05-22
  • Kategorija: Svarbu!

Vilniaus universitete vykdomas projektas „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001, kuris finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Šio projekto eigoje dėstytojai turi galimybę plėtoti savo profesines žinias, ugdytis dalykines, edukacines, socialines kompetencijas pasirinktose Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigose.

Tuo tikslu Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto docentės Daiva Alifanovienė ir Laima Tomėnienė 2023 m. balandžio – gegužės mėn. stažavosi Šiaulių Dainų progimnazijoje. Stažuotės vadovė – progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė. Stažuotės eigoje dėstytojos aktyviai įsitraukė į Dainų progimnazijos bendruomenės veiklas, kurios leido iš arti susipažinti su mokyklos edukacine kultūra, pozityvia patirtimi, iššūkiais, grėsmėmis bei atsiveriančiomis galimybėmis įgyvendinant atnaujintas bendrojo ugdymo programas bei įtraukiojo ugdymo principus, bendradarbiauti kartu organizuojant respublikinę mokslinę-metodinę konferenciją (2023-04-27), vykdyti mokslinius-tiriamuosius projektus, siekiant ugdymo procese diegti inovacijas.

VU ŠA dėstytojos džiaugiasi, kad mūsų progimnazija rūpinasi ne tik savo mokinių ir mokytojų gerove, bet ir yra atvira naujovėms, bendradarbiavimui su aukštosiomis mokyklomis. Stažuotė pasitarnaus pedagoginių studijų programų atskirų dalykų tobulinimui, konkrečių užduočių dalykų studijose iniciavimui, praktikos užduočių rengimui studentams bei bendrų VU Šiaulių akademijos mokslininkų veiklų su pedagogais organizavimu ateityje.

Nuotraukos:
Daiva Alifanovienė, Laima Tomėnienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas