Respublikinė mokslinė – metodinė konferencija „Socialinė atsakomybė – sumanios visuomenės bruožas“

  • Paskelbta: 2023-04-28
  • Kategorija: Renginiai

2023 m. balandžio 27 d. Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė jau trečią kartą inicijavo mokslinę-praktinę konferenciją. Pirmoji mokslinė konferencija buvo orientuota į sveikos mitybos įgūdžių formavimo(si) reikšmingumą. Antroji konferencija apėmė ir geros savijautos/emocinio ugdymo(si) formavimo(si) reikšmingumą. Šiais metais buvo fokusuojamasi į holistinio ugdymo(si) reikšmingumo išryškinimą, kadangi siekiant asmenybės ūgties svarbu ir geras mokymasis, ir asmenybės socialumas, ir asmeninė atsakomybė.

Šiais metais, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos bei Vilniaus kolegijos bendruomene, buvo organizuota respublikinė nuotolinė mokslinė-metodinė konferencija „Socialinė atsakomybė – sumanios visuomenės bruožas“. Konferencijos tikslas – plėtoti mokslininkų ir pedagogų bendradarbiavimą, dalijantis naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais bei gerąja praktine patirtimi, siekiant kryptingai ugdyti socialiai atsakingas asmenybes, gebančias atsakingai ir savarankiškai priimti sprendimus ne tik savo, bet ir kitų žmonių atžvilgiu.

Konferencijoje dalyvavo mokslininkai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos ir Vilniaus kolegijos studentai, besidomintys socialinės atsakomybės ugdymo sritimi.

Konferencijos dalyvius pasveikino Asta Vaičiūnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos edukologijos mokslų krypties doktorantė, Živilė Nakčiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja, prof. dr. Diana Cibulskienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktoriaus pavaduotoja mokslui, doc. dr. Nijolė Zinkevičienė, Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei, prof. dr. Birutė Žygaitienė, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė, prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė.

Konferencijos metu pristatyti 22 pranešimai. Plenarinio posėdžio ir sekcijų veiklą moderavo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė dr. Laima Tomėnienė ir Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Stonė.

Renginio metu Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokslininkai, Vilniaus kolegijos, Šiaulių Dainų progimnazijos ir kitų Lietuvos ugdymo įstaigų pedagogai praktikai kalbėjo apie mokslo, meno ir praktikos sinergiją stiprinant socialinę visuomenės atsakomybę, vertybinių nuostatų, vertinimo ir įsivertinimo dermę, pedagogų reflektavimo svarbą, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymą ir jų praktinius įrankius, sveikatai palankių įgūdžių formavimo priemones, streso įveikos ypatumus dirbant su mokiniais ir suaugusiais. Renginio dalyviai akcentavo mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimo svarbą ugdant socialinę atsakomybę bendruomenėje, aptarė socialinės atsakomybės sampratą ir jos sritis, visuomenės socialiai atsakingo elgesio ir visuomenės elgsenos ypatumus, iššūkius, su kuriais susiduriama realizuojant socialinę atsakomybę, dalijosi įžvalgomis, kaip ugdyti socialiai atsakingą asmenybę tvaraus švietimo kontekste tema.

Buvo pristatoma Vilniaus kolegijos vykdomų socialiai atsakingų projektų įgyvendinimas, jų reikšmė bei praktika, Vilniaus universiteto mokslininkų, studentų ir Šiaulių Dainų progimnazijos vykdomo mokslinio-tiriamojo projekto metu gauti rezultatai.

Diskusijos metu renginio dalyviai pritarė, kad socialinę atsakomybę reikia ugdyti nuo mažens diegiant pamatus asmeninei atsakomybei ir bendrai visuomenės vizijai.

Autorius:
Laura Pikelienė, Laima Tomėnienė, Daiva Stonė, Kristina Juodeikienė

Nuotraukos:
Laura Pikelienė, Laima Tomėnienė, Daiva Stonė, Kristina Juodeikienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas