Jaunųjų samariečių būrelis

Vadovė Laisva Jankauskienė

302 kabinetas

Jaunųjų samariečių veiklos kryptis altruistinė. Būrelį lanko 58 kl. mokiniai, jiems vadovauja tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė. Samariečių programa skirta popamokinei veiklai ir bendravimui su parapijos bendruomene. Mokiniai turi galimybę išreikšti savo vidinius įsitikinimus ir praktiškai juos įgyvendinti. Per įvairias samariečių veiklas ugdomos mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės, asmenines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos. Samariečiai dalyvauja mokyklos, miesto savivaldybės, Šiaulių vyskupijos organizuojamuose renginiuose, labdaros bei paramos akcijose ,,Maisto bankas“, įvairių projektų veiklose, lanko socialiai apleistus žmones: vaikus, senelius, turtina jų laisvalaikį, organizuoja renginius, lankosi ir tvarko miesto senąsias kapines. Bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis: Šiaulių vyskupija, Lietuvos samariečių draugija, skautais, Švč.M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios bendruomene. Kartu su Šiaulių vyskupu E. Bartuliu dalyvauja tarptautiniame piligriminiame žygyje ,,Kryžių kalnas- Šiluva“, dalyvauja LSB Jaunimo forume, Lietuvos jaunimo dienose, organizuoja popietes, renginius, diskusijas mokykloje. Jaunieji samariečiai vadovaujasi šūkiu: ,,Skubėkime daryti gera“.

Gerumas – tai žmogaus dvasios dosnumas, širdies šiluma, vidinis grožis. Geri darbai, neužmirštamos dėkingų žmonių šypsenos, džiaugsmo ašaros ir tyros širdys turėtų mus lydėti visą gyvenimą. Žmogaus gerumas, kilnumas negali būti užmiršti. Ačiū už Jūsų gerumą. • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45