Tėvų taryba

PUG, 1–8 klasių tėvų komitetų pirmininkai 2022-2023 m. m. 

Klasė  Klasės pirmininko vardas, pavardė 
PUG-1  Lina Kavaliauskienė 
PUG-2  Aušra Križinauskienė 
PUG-3  Romas Zakaras 
1a  Roberta Stapulionienė 
1b  Aurelijus Šerlinskas 
1c  Odeta Turkuvienė 
1d  Gintarė Jovaišienė 
1e  Eglė Mačerniūtė-Gailė 
2a  Viktorija Mažeikienė 
2b  Jurgita Laurutienė 
2c  Eva Kapliūnienė 
2d  Deimantė Miltinienė 
2e  Renata Kavaliauskaitė 
3a  Agnė Kislauskienė 
3b  Mantas Levinas
3c  Rima Andrulienė  
3d  Vitalija Leščiauskienė 
4a  Lina Valienė 
4b  Reda Kazlauskienė 
4c  Lina Garšvė 
4d  Eglė Daujotė 
4e  Andrius Abramaitis 
5a  Loreta Mačiūnienė 
5b  Sandra Jasmantė 
5c  Odeta Turkuvienė 
5d  Evelina Rinkevičiūtė Čečkauskienė 
6a  Loreta Mačiūnienė 
6b  Neringa Safonovienė 
6c  Akvilė Stonienė 
6d  Viktorija Šemetulskienė 
7a  J.Gurinienė 
7b  Jurga Bogušytė 
7c  Jurgita Kibartienė 
7d  Simona Bertašienė 
7e  Inga Liekienė 
8a  Kristina Raustienė 
8b  Akvilė Ramanauskienė 
8c  Alina Kudžmienė 
8d  Deimantė Onaitienė 

Klasės mokinių tėvų tarybos funkcijos

Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti
edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus progimnazijos tarybai ir direktoriui.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki VASAROS ATOSTOGŲ liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.