Tikslai ir uždaviniai

2023 metų veiklos  tikslai ir uždaviniai

1 tikslas. Stiprinti mokymuisi skirto formuojamojo vertinimo raišką inovatyviame ir personalizuotame ugdymo(si) procese

Kurti personalizuotą mokymo(si) aplinką ir teikti savalaikę mokymo(si) paramą.

1.2. Uždavinys. Skatinti tyrinėjimu grįsto mokymo(si) raišką pamokose.

2 tikslas. Plėtoti mokinių lyderystės raišką, grindžiamą saviraiškiu dalyvavimu progimnazijos gyvenime.

2.1. Uždavinys. Įtraukti mokinius į socialinio-emocinio ugdymo(si) bendrakūros procesus.

2.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas saviraiškiam mokinių dalyvavimui progimnazijos gyvenime.

3 tikslas. Didinti kokybės vadybos procesų sėkmės kriterijais grindžiamą pedagogų lyderystės sklaidą.

3.1. Užtikrinti pedagogų kolegialiojo mokymosi įprasminimą.

3.2. Skatinti pedagogų lyderystę profesinių kompetencijų sklaidos srityje.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 – 14.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.