Pažintinės dienos

KULTŪRINĖ (TAIP PAT ETNINĖ), MENINĖ, PAŽINTINĖ, KŪRYBINĖ, SPORTINĖ, PRAKTINĖ, SOCIALINĖ, PREVENCINĖ VEIKLA 2022–2023 M. M. 

Organizuojamos 4 projektinės veiklos šeštadieniais 1–8 klasių mokiniams: 

 • ekskursijų diena „Mano kraštas“, dvi mokslo dienos;
 • šeimos diena ,,Svečiuose pas Mūzą“;
 • tiriamoji veikla ,,Pažinkime savo miestą“. 

1–4 klasėms: 

 1. 2022 m. rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena.
 2. 2022 m. lapkričio 24 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena.
 3. 2022 m. gruodžio 23 d. – meninės kūrybos diena „Tegul skamba Kalėdų varpelis“.
 4. 2023 m. kovo 22 d. – gamtamokslinio ugdymo diena „Aš žemės vaikas“.
 5. 2023 m. balandžio 25 d. – ugdymo karjerai diena.
 6. 2023 m. gegužės 31 d. – pažintinių išvykų diena „Gimtasis kraštas“.
 7. 2023 m. birželio 2 d. – mokslo metų užbaigimo diena.

5–8 klasių mokiniams:  

 1. 2022 m. rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena.
 2. 2022 m. rugsėjo 23 d. – Kalbų diena.
 3. 2022 m. spalio 26 d. – patyriminio ugdymo (STEAM) diena.
 4. 2022 m. gruodžio 23 d. – meninės kūrybos diena „Kalėdų žvaigždė“.
 5. 2023 m. kovo 21 d. – verslumo ir ugdymo karjerai diena „Pasimatuok profesiją“.
 6. 2023 birželio 14 d. – sportinė diena „Sporto ir sveikatinimo diena“.
 7. 2023 m. birželio 15 d. – pažintinių išvykų diena „Keliauk, pamatyk, patirk“.
 8. 2023 m. birželio 16 d. – mokslo metų užbaigimo šventė.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.05 – 15.50